Na czym polega ekologiczna hodowla kur

Coraz więcej hodowców kur się decyduje na tak zwaną ekologizację własnego gospodarstwa. Sama intensyfikacja rolnictwa spowodowała nic innego, że po prostu konkurencja dla niewielkich ferm kur stała się naprawdę zbyt duża. Obecnie dążymy do powrotu do metod chowu tradycyjnych, bliskich naturalnemu środowisku, środków ochrony roślin oraz bez wykorzystania sztucznych nawozów. Produkty, które pochodzą od zwierząt, które są utrzymywane w ekologicznych warunkach na pewno są smaczniejsze. Charakteryzują się także dużo większą odżywczą wartością. Liczba konsumentów, którzy preferują produkty pochodzenia od zwierząt utrzymywanych w samych dobrostanie rośnie i to stale.

Ekologiczne gospodarstwa muszą naprawdę spełniać masę wymagań, które są stawiane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przez Unię Europejską, aby uzyskać certyfikat oraz także, aby móc sprzedawać produkty jako właśnie ekologiczne.

Cele

Celem głównym jeśli chodzi o rozwój ekologicznej produkcji jest zwiększenie liczby gospodarstw małych, które tak naprawdę nie są jeszcze zintensyfikowane zbyt silnie, produkcja jaj jakości dobrej z wykorzystaniem ras polskich lokalnych oraz produkcji roślinnej zrównoważonej. Ekologiczna produkcja się opiera na jak najbardziej dobrym traktowaniu zwierząt. Szczególnie zwraca się uwagę na warunki utrzymania, na zagospodarowaniu prawidłowym obornika oraz także równowadze pomiędzy samą produkcją zwierzęcą oraz także roślinną.