Dodatkowe metody wpływające na wskaźniki rozrodu owiec

Jeśli chodzi o hodowle owiec to stosowane są ultrasonograficzna urządzenia. Służą one diagnozowaniu ciąży, dzięki którym się zmniejsza sama jałowość w stadzie. Jest również wykorzystywana metoda samej synchronizacji porodów w wielkotowarowych stadach, poprzez właśnie podawanie substancji, które stymulują porów. Dzięki tak zwanemu seksowaniu nasienia, na frakcje plemników żeńskich oraz męskich pojawia się sama możliwość wyboru płci ich potomstwa. Rzadko stosowane, ale rozpowszechnione są coraz bardziej takie metody jak chociażby superowulacja. Chodzi o pozyskiwanie dużej liczby zarodków od dawczyń maciorek, przenoszenie zarodków od samych samic dawczyń do bezpośrednio samic biorczyń oraz kriokonserwacja zarodków.

Odchów jagniąt

Tradycyjny system zakłada sam odchów jagniąt z maciorkami do 90 do 120 dnia życia. Po okresie tym następuj już odstawienie jagniąt. Po mniej więcej dwóch tygodniach jest już wprowadzony owies gnieciony, woda oraz siano. Zależnie od samej pory roku, musimy zapewnić zarówno matkom jak i także jagniętom dostęp do pastwisk oraz wybiegów.

W skróconym systemie jagnięta są utrzymywane z matkami do 30 maksymalnie 70 dnia życia. Tym samym uzyskują masę ciała na poziomie między 15-18 kilogramów.

Systemem ostatnim jest także odchów sztuczny, w którym bezpośrednio jagnięta są odstawiane od matek w mniej więcej 3 do 4 dniu bezpośrednio po urodzeniu. Jagnięta są butelkami pojone ze smoczkiem, wraz z preparatem mlekozastępczym lub też krowim mlekiem i dostają już pasze dodatkowe suche.