Co tak naprawdę wpływa na ceny mleka?

W sytuacji obecnej, a więc w sytuacji spadków cen mleka w skupie, coraz większa właśnie rzesza hodowców się zastanawia od czego konkretnie zależy kwota jaką się otrzymuje za ten biały surowiec. Musimy tak naprawdę zwrócić uwagę na samą analogię do cen w Polsce mleka. Analogicznie tendencje te wystąpiły również na rynku krajowym. Ceny skupu jak i także zbytu w Polsce uzależnione są od samej koniunktury na światowym rynku. Jeśli chodzi o wykresy cen mleka w naszym kraju, indeksy cen światowych żywności oraz także cen mlecznych produktów, się pokrywały. Dlatego właśnie warto jak najbardziej analizować ceny na światowych rynkach, ponieważ to daje nam podstawy minimalne do oceny ryzyka krótkoterminowych inwestycji oraz także inwestycji długoterminowych.

Mleczna kwota

Prelegent na konferencji nam naprawdę w bardzo prosty sposób się ukazał, że ceny mleka właśnie w skupie nie ma kompletnie wpływu sama kwota mleczna. Pomimo wzrostu corocznego produkcyjnego limitu, jaki nasz kraj posiada, ceny mleka ulegały wahaniom znacznym. Pomiędzy samą wysokością produkcyjnego limitu, a ceną mleka, nie występuje w żadnym wypadku korelacja. Kwoty nie uchroniły w żadnym wypadku rynku na przykład przed spadkami cen w roku 2009. Powinniśmy jak najbardziej pokusić się o odpowiednią analizę bieżącą rynku. Czasami sytuacja jest niezmiernie dynamiczna. Co nam to uświadamia? Uświadamia nam to, że musimy jak najbardziej być ze wszystkim jak najbardziej na bieżąco.